Expertise

Zakenadvocaten in tech & digital

Naast onze kernactiviteiten fondsenwerving en fusies en overnames, bieden we diensten aan op het gebied van vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendom, insolventie en herstructurering, strafrecht en vastgoedrecht, met een bijzondere focus op de tech en digitale sector.

Specifiek

Beyond heeft van juridische ondersteuning bij fondsenwerving een van haar kernactiviteiten gemaakt. We helpen onze cliënten - ondernemers en investeerders in alle soorten en maten - met hun fondsenwervingsactiviteiten, van de pre-seed fase tot seriefinanciering.

Lees verder

Fusies en overnames (M&A) maken deel uit van de strategieën die bedrijven gebruiken om hun groei te ontwikkelen, hun marktbereik uit te breiden, hun concurrentiepositie te verbeteren of toegang te krijgen tot nieuwe technologieën of markten.

Lees verder

Algemeen

Beyond ondersteunt uw bedrijf of vereniging bij alle algemene vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Met een bijzondere focus op innovatieve bedrijven heeft ons dynamische team een solide expertise ontwikkeld in de verschillende aspecten van het vennootschapsrecht.

Lees verder

In een steeds veranderende, steeds meer gereguleerde en onvoorspelbare markt hangt het succes van een bedrijf in grote mate af van het beheren van de risico's in de relaties met zijn zakenpartners en klanten.

Lees verder

Knowhow, creatie en innovatie zijn sleutelfactoren in het succes van een bedrijf. Adequate bescherming en beheer van deze immateriële activa zijn essentieel als een bedrijf een concurrentievoordeel wil behalen of behouden, en als het de waarde van een ondernemersproject wil maximaliseren.

Lees verder

Wij adviseren en staan bedrijven bij die in financiële moeilijkheden verkeren, evenals hun schuldeisers en potentiële derden-investeerders, niet beperkt tot gerechtelijke reorganisatie en faillissement.

Lees verder

De strafrechtelijke aspecten van het ondernemingsrecht worden vaak over het hoofd gezien door degenen die betrokken zijn bij de economische wereld en worden soms slecht begrepen door beoefenaars van ondernemingsrecht die zich bezighouden met transactionele activiteiten.

Lees verder

Van consultancy bij verschillende grootschalige projecten (zoals windmolenparken of financiële leases) tot geschillen over vastgoedrecht, wij bieden onze cliënten nauwkeurige en pragmatische ondersteuning.

Lees verder

Referenties

Zij vertrouwen ons

2024
Aerospacelab – acquisition de la société AMOS

Secteurs
M&A

2024
Jobgether
3.000.000 €

Secteurs
Levée de fonds

2023
Greenzy
330.000 €

Secteurs
Levée de fonds

2023
Levenue
8.000.000 €

Secteurs
Levée de fonds

2023
Agricells
3.500.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2023
Vertuoza
10.000.000 €

Secteurs
Levée de fonds

2020
Kazidomi
6.000.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2022
Aerospacelab
40.000.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2022
Probiotic Group
2.500.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2022
eFarmz
6.000.000 €

Presse

Secteurs
M&A, Levée de fonds

2022
Boxify
200.000 €

Secteurs
Levée de fonds

2022
We Invest Real Estate
1.625.000 €

Presse

2022
Compliment
700.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2022
Botronics
170.000 €

Secteurs
Levée de fonds

2022
Tafsquare
470.000 €

Secteurs
Levée de fonds

2022
Proxistore
5.100.000 €

Presse

Secteurs
M&A

2021
VOCSens
2.500.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2021
Easyllabus
400.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2020
Ouat!
900.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

2017
Elium
4.000.000 €

Presse

Secteurs
Levée de fonds

Subsides

Geniet van subsidies

Als advocaten en adviseurs kunnen sommige van onze activiteiten worden gesubsidieerd door overheidssteun. Deze subsidies dekken onder andere juridisch advies over het opzetten en ontwikkelen van een bedrijf, en soms ook de verkoop van een bedrijf. Ze mogen in geen geval worden gebruikt voor gerechtelijke procedures.

logo-kmo-portefeuille
logo-brussel-eco
logo-hub-brussels