Vennootschaps- en verenigingsrecht

De regels die het leven van vennootschappen en verenigingen beheersen.

Met een bijzondere focus op innovatieve bedrijven kan ons dynamische team je adviseren over de verschillende aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

Advies

Advies

Naast fondsenwerving en fusies en overnames, staat Beyond je bedrijf of vereniging bij in alle algemene vennootschaps- en verenigingsrechtelijke materies.

Met een bijzondere focus op innovatieve bedrijven adviseert ons dynamische team u over de verschillende aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

Fondsenwerving en M&A transacties vormen de kern van de vennootschapsrechtelijke praktijk van Beyond.

We staan u ook bij in het kiezen van de meest geschikte manier om uw project op te zetten en te organiseren en in de relaties tussen aandeelhouders en stakeholders. Dit omvat met name het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsverbanden of joint ventures.

Beyond staat bekend als reactieve, pragmatische advocaten die altijd op zoek zijn naar de meest efficiënte oplossing om de doelstellingen van onze cliënten te bereiken. Beyond helpt u bij het beheren van uw verplichtingen en formaliteiten met betrekking tot het vennootschaps- en verenigingsrecht (corporate housekeeping). In het bijzonder bereiden wij uw aandeelhoudersvergaderingen voor (oproepingen, notulen, bijzondere verslagen, enz.), elke (her)structureringsoperatie (met name fusies, splitsingen, enz.) en alle andere stappen om een deugdelijk bestuur te verzekeren dat voldoet aan de relevante regelgeving en aanbevelingen.

Op basis van de ervaring van haar cliënten zijn de advocaten van Beyond zich sterk bewust van het belang van goed bestuur voor de bedrijven en verenigingen die ze adviseren.

Dankzij de pragmatische aanpak van het kantoor om oplossingen op maat te vinden voor uw bedrijf, kunt u uw projecten efficiënt en op lange termijn met een gerust hart ontplooien.

Geschillen

Geschillen

Conflicten zijn onvermijdelijk in het bedrijfsleven en kunnen gevolgen hebben voor alle partijen die bij een project betrokken zijn: oprichters, investeerders, aandeelhouders, bestuurders, commerciële partners, klanten, verkopers of zelfs de kopers van een bedrijf. Hoewel sommige geschillen kunnen worden voorkomen, zijn juridische procedures, arbitrage of bemiddeling soms onvermijdelijk. Wanneer dit gebeurt, kunnen wij u helpen met zowel eenvoudige als complexe geschillen.

Onze efficiënte en pragmatische praktijk is gebaseerd op uw verwachtingen, een evaluatie van de risico’s, een multidisciplinaire aanpak en, indien nodig, vertrouwelijke onderhandelingen en gerechtelijke procedures. Op deze manier bieden wij u een echte strategische meerwaarde, zodat u zich kunt blijven concentreren op de ontwikkeling van uw bedrijf. Onze diepgaande ervaring in strafrecht is een belangrijke troef die het verschil kan maken in deze geschillen. Onze praktijk wordt verder versterkt door de ervaring van een van onze medewerkers als plaatsvervangend rechter.

Onze diensten omvatten het oplossen van geschillen tussen aandeelhouders, gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid, het beheer van vorderingen en geschillen die voortvloeien uit fondsenwerving en fusies en overnames, de uitvoering of beëindiging van commerciële contracten en de inning van schuldvorderingen, zowel in België als in het buitenland.

Vertrouw op ons team om alle juridische aspecten van uw bedrijf of vereniging te beheren.

Subsides

Geniet van subsidies

Als advocaten en adviseurs kunnen sommige van onze activiteiten worden gesubsidieerd door overheidssteun. Deze subsidies dekken onder andere juridisch advies over het opzetten en ontwikkelen van een bedrijf, en soms ook de verkoop van een bedrijf. Ze mogen in geen geval worden gebruikt voor gerechtelijke procedures.

logo-kmo-portefeuille
logo-brussel-eco
logo-hub-brussels