more to law than laws

Gevoed door onze gedrevenheid en ondernemingszin ondersteunen wij onze cliënten bij hun strategische beslissingen om zo sterke samenwerkingsverbanden aan te gaan. We dagen onze cliënten voortdurend uit door hen onze specifieke invalshoek te bieden, waarbij we  verder kijken dan louter de toepassing van de wetgeving, want er is more to law than laws.

We zijn een advocatenkantoor dat zich toelegt op de voornaamste domeinen van het ondernemingsrecht. Alle leden van ons team zijn gespecialiseerd in hun praktijkgebieden, aangezien we verschillende aspecten van het recht behandelen, waaronder handelsrecht, vennootschapsrecht en fusies en overnames, fiscaal recht, informatie- en communicatietechnologie, intellectuele eigendom, gegevensbescherming en privacy.

Wij zijn gespecialiseerd in de sectoren van technologie, energie, mode en luxe, life sciences, media-digitaal en detailhandel.

Beyond staat ook bekend als een Belgisch toonaangevend advocatenkantoor in de startup en scaleup sector waarin we een dynamische en pragmatische aanpak voor onze diensten aanbieden.

insight

Tax shelter startup en fiscale vrijstelling voor leningen aan startende ondernemingen via crowdlending

Om investeringen in KMO's en startups aan te moedigen, heeft de programmawet van 10 augustus 2015 een belastingvermindering voor investeringen die in startende ondernemingen worden gerealiseerd, beter bekend als de "tax shelter voor startups" ... [Read more]
Gepubliceerd door Thomas Daenen & Clément Pirenne

The case of Banksy’s Flower Thrower

The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)’s cancellation division has recently invalidated the EU figurative trademark nr. 012575155 held by graffiti artist Banksy on his flower thrower artwork for being filed in bad faith (case nr. 33843 of 14 September 2020). ... [Read more]
Gepubliceerd door Livia Dubois