more to law than laws

Gevoed door onze gedrevenheid en ondernemingszin ondersteunen wij onze cliënten bij hun strategische beslissingen om zo sterke samenwerkingsverbanden aan te gaan. We dagen onze cliënten voortdurend uit door hen onze specifieke invalshoek te bieden, waarbij we  verder kijken dan louter de toepassing van de wetgeving, want er is more to law than laws.

We zijn een advocatenkantoor dat zich toelegt op de voornaamste domeinen van het ondernemingsrecht. Alle leden van ons team zijn gespecialiseerd in hun praktijkgebieden, aangezien we verschillende aspecten van het recht behandelen, waaronder handelsrecht, vennootschapsrecht en fusies en overnames, fiscaal recht, informatie- en communicatietechnologie en intellectuele eigendom.

Wij zijn gespecialiseerd in de sectoren van technologie en media-digitaal.

Beyond staat ook bekend als een Belgisch toonaangevend advocatenkantoor in de startup en scaleup sector waarin we een dynamische en pragmatische aanpak voor onze diensten aanbieden.

insight

Hervorming vergoeding voor auteursrechten

Op 21 december 2022 heeft de federale regering tijdens een bespreking in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een akkoord bereikt over het ontwerp van programmawet betreffende onder andere een belangrijke hervorming van het huidige gunstige fiscale regime voor de vergoeding van auteursrechten. De hervorming zou op 1 januari 2023 in werking moeten treden (met bepaalde overgangsmaatregelen). ... [Read more]
Gepubliceerd door Thomas Daenen, Clara Camino-Garcia & Tim Bafort

Life at Beyond

Beyond bestond oorspronkelijk uit twee personen, maar is de laatste jaren blijven groeien. Beyond bestaat nu uit een team van gepassionneerde en talentvolle advocaten en het is de bedoeling dat ook jullie hen leren kennen ... [Read more]
Gepubliceerd door Camille Grifnée