Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Knowhow, creatie en innovatie zijn doorslaggevende factoren voor het succes van een bedrijf. De juiste bescherming en het juiste beheer van deze immateriële activa zijn essentieel om een concurrentievoordeel te behalen of te behouden en om de waarde van een ondernemersproject te maximaliseren.

Daarom adviseren en assisteren wij u bij alle aspecten van de bescherming, exploitatie en handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten), zoals auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, geografische aanduidingen, modellen, octrooien, knowhow en handelsgeheimen. Onze diensten omvatten het deponeren of registreren van uw IP, het beheren van uw IP-portefeuille en het opstellen van IP-contracten (vertrouwelijkheidsovereenkomsten, softwareontwikkelings- en licentieovereenkomsten, licentieovereenkomsten voor handelsmerken, auteursrechten en patenten, overeenkomsten voor de overdracht van technologie, knowhow en IP, overeenkomsten voor communicatiediensten, productieovereenkomsten, overeenkomsten voor wederverkoop en distributie en overeenkomsten voor onderzoek en ontwikkeling).

We ondersteunen hardware producenten, softwareontwikkelaars, systeemintegrators, e-commercespelers en aanbieders van andere ICT-gerelateerde diensten zoals advies, ondersteuning en onderhoud op een groot aantal gebieden, zoals softwareontwikkelings- en licentieovereenkomsten, SaaS-contracten, softwaredistributieovereenkomsten, overeenkomsten voor de toewijzing of leasing van hardware, e-commerce, gegevensbescherming en privacyrecht.

Je hebt tijd, energie en middelen gestoken in het ontwikkelen van unieke ideeën en creaties. Laten we ze samen beschermen. Contacteer ons

Subsides

Geniet van subsidies

Als advocaten en adviseurs kunnen sommige van onze activiteiten worden gesubsidieerd door overheidssteun. Deze subsidies dekken onder andere juridisch advies over het opzetten en ontwikkelen van een bedrijf, en soms ook de verkoop van een bedrijf. Ze mogen in geen geval worden gebruikt voor gerechtelijke procedures.

logo-kmo-portefeuille
logo-brussel-eco
logo-hub-brussels