Ons blog

Hervorming vergoeding voor auteursrechten

Op 21 december 2022 heeft de federale regering tijdens een bespreking in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een akkoord bereikt over het ontwerp van programmawet betreffende onder andere een belangrijke hervorming van het huidige gunstige fiscale regime voor de vergoeding van auteursrechten. De hervorming zou op 1 januari 2023 in werking moeten treden (met bepaalde overgangsmaatregelen). ... [Read more]
Gepubliceerd door Thomas Daenen, Clara Camino-Garcia & Tim Bafort, 25-11-2022
category: Corporate

Shots in de cafés leidt tot vragen naar (vaccinatie)shots op het werk

Nu dat het dagelijkse leven opnieuw naar de “normale” gang van zaken lijkt te gaan (de cafés openen en de avondklok is gelicht) beginnen ook werkgevers na te denken over het heropstarten van het kantoorleven. Werkgevers hopen immers dat de strikte thuiswerk-maatregelen die op dit moment gelden binnenkort op een minder stringente wijze zullen worden geformuleerd. ... [Read more]
Gepubliceerd door Pedro Demolder, 17-05-2021
category: GDPR

De zaak van Banksy’s Flower Thrower

De nietigheidsafdeling van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (kortweg het EUIPO) heeft de nietigheid uitgesproken van het figuratieve merk nr. 012575155 [link in het Engels] waarvan de graffiti artist Banksy de eigenaar was. De basis voor deze nietigheidsbeslissing was de bevinding dat het merk te kwader trouw was geregistreerd. ... [Read more]
Gepubliceerd door Moana Colaneri & Livia Dubois, 31-03-2021
category: IP & ICT

Tax shelter startup en fiscale vrijstelling voor leningen aan startende ondernemingen via crowdlending

Om investeringen in KMO's en startups aan te moedigen, heeft de programmawet van 10 augustus 2015 een belastingvermindering voor investeringen die in startende ondernemingen worden gerealiseerd, beter bekend als de "tax shelter voor startups" ... [Read more]
Gepubliceerd door Thomas Daenen , 4-02-2021
category: Corporate

The case of Banksy’s Flower Thrower

The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)’s cancellation division has recently invalidated the EU figurative trademark nr. 012575155 held by graffiti artist Banksy on his flower thrower artwork for being filed in bad faith (case nr. 33843 of 14 September 2020). ... [Read more]
Gepubliceerd door Livia Dubois, 21-12-2020
category: IP & ICT