Insolventie en herstructurering

Insolventie en herstructurering

Conflicten en monetaire, financiële, gezondheids-, energie- en klimaatcrisissen verzwakken een markt die blootstaat aan technologische uitdagingen en een toenemende globalisering.

Geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid en verstoringen die daaruit voortvloeien, zoals vertragingen in de toeleveringsketen, plotselinge dalingen in de vraag of veranderingen in de bedrijfsomstandigheden, moeten spelers proactief zijn, een zekere mate van financiële flexibiliteit behouden en, waar nodig, een wereldwijde aanpak hanteren om hun problemen op te lossen.

Naast advies over (her)financiering adviseren en begeleiden wij zowel bedrijven in financiële moeilijkheden als hun schuldeisers of potentiële derden-investeerders, niet alleen bij gerechtelijke reorganisatie en faillissement, maar ook bij de terugvordering van bedragen, de bescherming of verwerving van activa en het inschakelen van crisiscuratoren, zowel in het kader van onderhandelingen als van gerechtelijke procedures.

Zorg ervoor dat u een kantoor kiest dat over de vaardigheden beschikt om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Contacteer ons

Subsides

Geniet van subsidies

Als advocaten en adviseurs kunnen sommige van onze activiteiten worden gesubsidieerd door overheidssteun. Deze subsidies dekken onder andere juridisch advies over het opzetten en ontwikkelen van een bedrijf, en soms ook de verkoop van een bedrijf. Ze mogen in geen geval worden gebruikt voor gerechtelijke procedures.

logo-kmo-portefeuille
logo-brussel-eco
logo-hub-brussels