insight - GDPR

Shots in de cafés leidt tot vragen naar (vaccinatie)shots op het werk

Nu dat het dagelijkse leven opnieuw naar de “normale” gang van zaken lijkt te gaan (de cafés openen en de avondklok is gelicht) beginnen ook werkgevers na te denken over het heropstarten van het kantoorleven. Werkgevers hopen immers dat de strikte thuiswerk-maatregelen die op dit moment gelden binnenkort op een minder stringente wijze zullen worden geformuleerd. ... [Read more]
publish by Pedro Demolder, 17-05-2021
category: GDPR