Sectoren

Aangezien de zakenwereld heterogeen is, komen onze cliënten uit verschillende sectoren. In de loop der jaren hebben de advocaten van Beyond zich met name gespecialiseerd in de onderstaande sectoren, alsook in de sector van de startups en scaleups. Onze dienstverlening in deze sectoren is gebaseerd op een grondige kennis van hun business.